Có 1 kết quả:

sùng trinh

1/1

sùng trinh

giản thể

Từ điển phổ thông

hoàng đế Sùng Trinh (hoàng đế cuối cùng đời nhà Minh của Trung Quốc)