Có 1 kết quả:

sùng trinh

1/1

sùng trinh

phồn thể

Từ điển phổ thông

hoàng đế Sùng Trinh (hoàng đế cuối cùng đời nhà Minh của Trung Quốc)

Một số bài thơ có sử dụng