Có 1 kết quả:

khi khu

1/1

khi khu

giản thể

Từ điển phổ thông

gồ ghề, lởm chởm, đường núi gập ghềnh