Có 1 kết quả:

yêm tư

1/1

yêm tư

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

núi Yêm Tư (tương truyền là nơi mặt trời lặn)