Có 1 kết quả:

băng huyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh ra huyết ở tử cung không ngừng ( hemorrhagie ).