Có 1 kết quả:

lĩnh nam trích quái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cuốn sách bằng chữ Hán, tác giả khuyết danh, sau được Vũ Quỳnh và Kiều Phú hiệu chính, bài tựa của Vũ Quỳnh đề năm 1492, của Kiều Phú đề năm 1493, nội dung gồm những chuyện thần tiên, cổ tích nước ta.