Có 1 kết quả:

anh minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khí núi bốc lên mờ mịt.