Có 1 kết quả:

sào xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ xe dùng trong quân đội thời cổ, trên xe đựng cột cao, đầu cột là cái chòi nhỏ, lính leo lên đó để quan sát tình hình quân địch.