Có 1 kết quả:

công nghiệp

1/1

công nghiệp

giản thể

Từ điển phổ thông

công nghiệp