Có 1 kết quả:

công xưởng

1/1

công xưởng

giản thể

Từ điển phổ thông

công xưởng, xưởng làm việc, nhà máy