Có 1 kết quả:

xảo khắc lực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sô-cô-la. § Dịch âm tiếng Anh: chocolate. Cũng dịch là “chu cổ lực” 朱古力.