Có 1 kết quả:

cự nông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm ruộng giàu có, có nhiều ruộng.