Có 1 kết quả:

sai thác

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lầm lẫn, thác ngộ, khuyết điểm.
2. Sự việc ngoài ý muốn. ◇Tây du kí 西遊記: “Tha lão tử lợi hại, hữu ta sai thác, quyết bất dữ nhĩ can hưu” 他老子利害, 有些差錯, 決不與你干休 (Đệ tam thập nhất hồi) Ông ta ghê gớm lắm, nếu có làm sao, quyết không để yên cho nhà ngươi đâu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lầm lẫn.