Có 1 kết quả:

ba lợi duy á

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quốc gia thuộc Mĩ Châu, “Pha Lợi Duy Á Cộng Hòa Quốc” 玻利維亞共和國 Republic of Bolivia, thủ đô là “Tô Khắc Thụy” 蘇克瑞 Sucre.