Có 1 kết quả:

ba nhĩ can

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bán đảo ở đông nam Âu Châu (tiếng Pháp: Balkans).