Có 1 kết quả:

ba kết

1/1

ba kết

giản thể

Từ điển phổ thông

1. nịnh nọt, nịnh hót, bợ đỡ
2. hăng say