Có 1 kết quả:

ba lê

1/1

ba lê

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Paris (thủ đô của Pháp)

Từ điển trích dẫn

1. Paris, thủ đô nước Pháp (France).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên phiên âm của Paris, thủ đô nước Pháp.