Có 1 kết quả:

cân sương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hộp đựng khăn tay.

Một số bài thơ có sử dụng