Có 1 kết quả:

bố cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sắp đặt các chi tiết cảnh vật trong bức hoạ — Bày biện phong cảnh trên sân khấu.