Có 1 kết quả:

bố cốc

1/1

bố cốc

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim bố cốc (loài chim qua tiết cốc vũ mới kêu, qua tiết hạ chí rồi thôi, tiếng như giục người cấy lúa, nên gọi là chim bố cốc)

Một số bài thơ có sử dụng