Có 1 kết quả:

bố lỗ tắc nhĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức Brussels, thủ đô nước Bỉ ở Âu Châu.