Có 1 kết quả:

đinh
Âm Hán Việt: đinh
Âm Pinyin: dīng
Unicode: U+5E04
Tổng nét: 5
Bộ: cân 巾 (+2 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ丨一丨
Thương Hiệt: LBMN (中月一弓)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

đinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(xem: bổ đinh 補帄)

Từ điển Trần Văn Chánh

【補帄】bổ đinh [bưding] ① Vá sửa quần áo;
② Chỗ vá. Cv. 補丁, 補釘, 補靪.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung quần áo. Chẳng hạn Bồ đinh ( may vá quần áo ).

Từ ghép 1