Có 2 kết quả:

hi vọnghy vọng

1/2

hi vọng

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Ngẩng nhìn, chiêm vọng. ◇Chu bễ toán kinh 周髀算經: “Lập bát xích biểu, dĩ thằng hệ biểu điên, hi vọng Bắc Cực trung đại tinh” 立八尺表, 以繩繫表顛, 希望北極中大星 (Quyển hạ 卷下) Dựng lên tấm biểu tám thước, lấy dây buộc trên ngọn biểu, chiêm vọng đại tinh trong chòm sao Bắc Cực.
2. Dò xét ý đồ người khác để mà nghênh hợp.
3. Trông chờ, mong chờ. ◎Như: “phụ mẫu tổng thị hi vọng tiểu hài tương lai năng hữu sở thành tựu” 父母總是希望小孩將來能有所成就.
4. Ham muốn, dục vọng. ◇Bách dụ kinh 百喻經: “Tâm hữu hi vọng, thường hoài bất túc” 心有希望, 常懷不足 (Bần nhi dục dữ phú giả đẳng tài vật dụ 貧兒欲與富者等財物喻) Lòng đầy ham muốn, dạ thấy chẳng vừa.
5. Nguyện vọng cao đẹp, lí tưởng. ◇Ba Kim 巴金: “Tha na thì hậu sung mãn trứ hi vọng, hoài trứ vô hạn đích nhiệt thành” 他那時候充滿着希望, 懷着無限的熱誠 (Tử khứ đích thái dương 死去的太陽) Thời kì đó anh mang đầy lí tưởng nguyện vọng cao xa, ôm ấp tấm lòng nhiệt thành vô hạn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mong mỏi.

Một số bài thơ có sử dụng

hy vọng

phồn & giản thể