Có 1 kết quả:

đái ngư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trạch, giống như con lươn nhưng ngắn hơn — Cũng chỉ con lươn ( trông giống như dây đai áo ).