Có 1 kết quả:

thường trực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Luôn luôn, không lúc nào thiếu vắng.