Có 1 kết quả:

thường quy

1/1

thường quy

giản thể

Từ điển phổ thông

lệ thường, thói thường, tục lệ