Có 1 kết quả:

thiêu đầu

1/1

thiêu đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

cái khăn vén tóc