Có 1 kết quả:

can chi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức “thập thiên can” 十天干 (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỉ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và “thập nhị địa chi” 十二地支 (Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách gọi tên để tính năm tháng ngày giờ thời cổ, tức Thập thiên can ( Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỉ, Canh, Tân, Nhâm, Quý ). và Thập nhị địa chi ( Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi ).