Có 1 kết quả:

bình địa ba đào

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sóng gió nổi lên ở vùng đất bằng, chỉ tai biến thình lình.