Có 1 kết quả:

bình định

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bình ổn. ◎Như: “tha kích động đích tình tự tiệm tiệm bình định hạ lai” 他激動的情緒漸漸平定下來.
2. Dẹp yên, chấm dứt động loạn. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Vương thượng bình định tứ hải, công đức chiêu ư thiên hạ” 王上平定四海, 功德昭於天下 (Đệ bát thập hồi) Chúa thượng dẹp yên bốn bể, công đức tỏ khắp thiên hạ.
3. Bình nghị thẩm định. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Nghi lệnh tam công, đình úy bình định luật lệnh” 宜令三公, 廷尉平定律令 (Trần Sủng truyện 陳寵傳).
4. Tên huyện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dẹp yên. Làm cho yên ổn — Tên một tỉnh ở vùng Nam Trung phần Việt Nam.

Một số bài thơ có sử dụng