Có 1 kết quả:

tịnh bất

1/1

tịnh bất

giản thể

Từ điển phổ thông

hoàn toàn không, dứt khoát không