Có 1 kết quả:

ảo tượng

1/1

ảo tượng

phồn thể

Từ điển phổ thông

ảo ảnh, ảo giác, ảo cảnh