Có 2 kết quả:

huyễn cảnhảo cảnh

1/2

huyễn cảnh

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Cảnh giới không thực. ◇Hoa nguyệt ngân 花月痕: “Kim thiên ngã chẩm đích giá dạng mê hoặc khởi lai, mạc phi thị mộng trung huyễn cảnh ma?” 今天我怎的這樣迷惑起來, 莫非是夢中幻境麼? (Đệ thất hồi 第七回).

Một số bài thơ có sử dụng

ảo cảnh

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Cảnh giới không thực. ◇Hoa nguyệt ngân 花月痕: “Kim thiên ngã chẩm đích giá dạng mê hoặc khởi lai, mạc phi thị mộng trung huyễn cảnh ma?” 今天我怎的這樣迷惑起來, 莫非是夢中幻境麼? (Đệ thất hồi 第七回).

Một số bài thơ có sử dụng