Có 1 kết quả:

ấu trùng

1/1

ấu trùng

phồn thể

Từ điển phổ thông

ấu trùng của sâu bọ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con sâu còn nhỏ, vừa mới nở chưa thành hình thù thật sự ( larva ).