Có 1 kết quả:

u tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa xôi kín đáo, nơi vắng lặng ít người biết.

Một số bài thơ có sử dụng