Có 1 kết quả:

u uất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn khổ giận hờn không lộ ra được.