Có 1 kết quả:

u linh

1/1

u linh

giản thể

Từ điển phổ thông

u linh, đáng sợ, rùng rợn