Có 1 kết quả:

u mặc

1/1

u mặc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hài hước, khôi hài, hóm hỉnh

Từ điển trích dẫn

1. Thâm trầm, lặng lẽ. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Thuấn hề yểu yểu, khổng tĩnh u mặc” 眴兮杳杳, 孔靜幽默 (Cửu chương 九章, Hoài sa 懷沙).
2. Hôn ám, tối tăm. ◇Trương Ngạn Viễn 張彥遠: “Trương Hiếu Sư vi phiếu kị úy, vưu thiện họa địa ngục, khí hậu u mặc” 張孝師為驃騎尉, 尤善畫地獄, 氣候幽默 (Lịch đại danh họa kí 歷代名畫記, Đường triều thượng 唐朝上).
3. Khôi hài ý vị. § Phiên âm Anh ngữ "humour". ◇Ba Kim 巴金: “Một hữu hàm súc, một hữu u mặc, một hữu kĩ xảo, nhi thả dã một hữu khoan dong” 沒有含蓄, 沒有幽默, 沒有技巧, 而且也沒有寬容 (Trầm lạc tập 沉落集, Tự 序).