Có 1 kết quả:

quảng cáo

1/1

quảng cáo

giản thể

Từ điển phổ thông

quảng cáo, thông báo rộng rãi