Có 1 kết quả:

quảng châu

1/1

quảng châu

giản thể

Từ điển phổ thông

thành phố Quảng Châu của Trung Quốc