Có 1 kết quả:

quảng phiếm

1/1

quảng phiếm

giản thể

Từ điển phổ thông

rộng rãi, tầm rộng lớn