Có 1 kết quả:

quảng tây

1/1

quảng tây

giản thể

Từ điển phổ thông

tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc