Có 1 kết quả:

quảng khoát

1/1

quảng khoát

giản thể

Từ điển phổ thông

rộng lớn, mênh mông, bao la