Có 1 kết quả:

khánh chúc

1/1

khánh chúc

giản thể

Từ điển phổ thông

kỷ niệm, tưởng niệm