Có 2 kết quả:

bào chánhbào chính

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Chức quan lo việc ăn uống. ◇Tả truyện 左傳: “(Hạ Thiếu Khang) đào bôn Hữu Ngu, vi chi bào chánh” (夏少康)逃奔有虞, 為之庖正 (Ai Công nguyên niên 哀公元年).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên chức quan lo việc ăn uống cho vua.