Có 1 kết quả:

toạ vị

1/1

toạ vị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chỗ ngồi, ghế ngồi