Có 1 kết quả:

khang ninh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên ổn bình thường.

Một số bài thơ có sử dụng