Có 1 kết quả:

dung tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khả năng tầm thường, kém cỏi.