Có 1 kết quả:

quảng tây

1/1

quảng tây

phồn thể

Từ điển phổ thông

tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc

Một số bài thơ có sử dụng