Có 1 kết quả:

diên xí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghễnh cổ và kiễng chân. Chỉ sự ngóng đợi.